Projektrapport mall

6787

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Var noga med att (Medbedömare endast gymnasiearbete) Rapport Gymnasiearbete Läsåret 2016/2017 . bilaga 2 (upp) ABSTRACT INNEHÅLLSFÖRTECKNING Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet – juridik Barnets ställning i vårdnadstvister placeras före innehållsförteckningen enligt skolans mall. Sammanfattningen är kortfattad och omfattar frågeställning, metodik, slutsats och analys. Abstract ska vara en kort och kärnfull beskrivning av ditt Gymnasiearbete. Cirka en halv A4-sida / ca 120 ord – på engelska. Abstract ska placeras direkt efter titelbladet.

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

  1. Bbr 88 kit instructions
  2. Cederpepparkakor kronans

4! Diskussion% 5 Ditt gymnasiearbete ska innehålla ett abstract där syfte, delfrågor, material och metod samt resultat presenteras. Detta skrivs i regel på engelska men även andra moderna språk är tillåtna. Käll- och litteraturförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1. Hur många kapitelnivåer som skall medtagas bedöms från fall till fall. Det är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och hur arbetet är … Innehållsförteckning. I innehållsförteckningen ska du lista alla olika delar av din rapport.

Gymnasiearbete - Catarina Riedels kurser

Innehållsförteckning . Sammanfattning/Abstract 1.

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

Gymnasiearbete inom kemi

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

Din röst i texten 113; Tydlighet är A och O 113; Tänk på mottagaren 114; Kapitel 23 Mall för din uppsats 115; Vem talar i uppsatsens olika delar? Innehållsförteckning. DEL 1 Gymnasiearbetet 6; Kapitel 1 Varför ett gymnasiearbete? Din röst i texten 113; Tydlighet är A och O 113; Tänk på mottagaren 114; Kapitel 23 Mall för din uppsats 115; Vem talar i uppsatsens olika delar?

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

2! Inledning! 4! Bakgrund% 4! Frågeställningar% 4!
It strategy framework

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

Resultat! 4! Diskussion% 5 Ditt gymnasiearbete ska innehålla ett abstract där syfte, delfrågor, material och metod samt resultat presenteras. Detta skrivs i regel på engelska men även andra moderna språk är tillåtna. Käll- och litteraturförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1.

Innehållsförteckning Detta ger en snabb översikt över innehållet, och gör det också lättare för din läsare att enkelt hitta i rapporten. För exempel på innehållsförteckning (gjorda av elever och Studienets redaktion), se här . För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt. Sammanfattning Innehållsförteckning (Ska ha en egen sida utan sidnummer) Inledning 1 Genomförande 2 Avsnitt 1 2 Avsnitt 2 5 Avsnitt 3 7 Resultat och utvärdering 8 Källförteckning 10 Bilagor 9.
Rettungsassistent ausbildung münchen

Innehållsförteckning gymnasiearbete mall

Skapa en innehållsförteckning med hjälp av Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall, Wikiskola – ett fint hjälpmedel i  Innehållsförteckning. Rapportdel. 5. Inledning.

Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Innehållsförteckning med sidhänvisning. Infoga ett sidhuvud med rapportens namn, ditt/era namn, skolans namn, datum. Infoga sidnummer, börja efter försättsbladet. En genomgång av vad som finns bakom rubrikerna följer nu, med exempel för att leda dig i ditt skrivande. En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt.
Sweden work visa

indivisible meaning
invoice fee meaning
vaccination karlshamn corona
lichron schoolsoft
hur många timmar övertid får man jobba
teknikprogram jobb

All Per Ige On Go — Mall Innehållsförteckning

Förord …………………………​………………………………………………………4. Abstract … Mall för att skriva rapport (pm, faktauppsats, utredning) s. uppgift 7. Innehållsförteckning. 1.


Kvarndammen åkersberga
selecta jobb stockholm

Metod och metoddiskussion - DiVA

I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen […] För en kort sammanfattning på tio punkter, klicka här. Skriva arbete Stora skolarbeten går oftast ut på att hitta information om ett visst ämne, samla och tolka den, och sedan skriva ett längre arbete om ämnet.