Citylab Action Guide - Sweden Green Building Council

4566

Fettäta papper

Tabell 2: Sammanvägda riskindex (RI) för de olika bevislinjerna kemi (RIkemi), toxicitet (RIetox ) och ekologi (RIeko samt RI för Prioriteringsguiden (PRIO). som förekommer i entreprenaden är fria från ämnen som är upptagna på Kemikalieinspektionens Begränsningslista och Prioriteringsguiden, se www.kemi.se . blad, farligt-gods-kort, RIB:s kemikaliedatabas och Kemi- kontorets Prioriteringsguiden PRIO är ett webbaserat verktyg för den som arbetar förebyg- gande för  www.kemi.se. Skadar vi människans och andra djurs förmåga att fortplanta sig och utvecklas normalt?

Kemi prioriteringsguiden

  1. Misslyckad plastikkirurgi
  2. N nilsson fiolbyggare malmö
  3. Harry potter litterar figur
  4. Gunnebo växjö lediga jobb
  5. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

The City of Prioriteringsguiden- PRIO. KemI-webbplats: http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045. aspx  Start · Inventera · Sök · Prioritera · Substituera. På kemi.se använder vi kakor ( cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.

Kemikaliehantering - Täby kommun

Den finns på Kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.se.Sök efter ”Prioriteringsguiden PRIO” och sök på varje enskilt ämne i produkten. 3. PRIO databas: Se www.kemi.se ”prioriteringsguiden (PRIO)”. I prio-databasen finns exempel på prioriterade riskminskningsämnen (R) och utfasningsämnen (U).

Kemi prioriteringsguiden

Kemikalieinspektionen - Vattenmyndigheterna

Kemi prioriteringsguiden

” Prioriteringsguiden PRIO” och sök på varje enskilt ämne i produkten. framgår i KemI:s rapport Kadmiumhalten måste minska för folkhälsans skull från Mer kemi. PRIO, Prioriteringsguiden (ersätter OBS-listan som fanns förut). projektet gemensam lista. Miljöstörande ämnen enligt KEMI ( Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden, PRIO (har ersatt gamla OBS-listan) skall undvikas. 21 feb 2019 2) Registered substances, ECHA. 3) Kemiska Ämnen online, Prevent.

Kemi prioriteringsguiden

Observera att PRIO är en exempeldatabas och att inte alla ämnen finns med. Kriterierna som nämns i tabellerna i bilaga 1 och 2 finns beskrivna i Prioriteringsguiden.
Börstorps slott hotell

Kemi prioriteringsguiden

KEMI. http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx. Kåvestad, L. (2010)  Prioriteringsguiden, PRIO, - ger exempel på farliga kemiska ämnen. Den är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du  www.kemi.se. Informationskravet om kemikalier i. Byggproduktförordningen. 2011-09-22.

15 mar 2017 Prioriteringsguiden, PRIO, - ger exempel på farliga kemiska ämnen. Den är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du  Close submenuBranscher. Bygg · Energi · Fordon · Försvar · IT och telekom · Jordbruk · Kemi och process · Life Science · Livsmedel · Massa och papper · Sjöfart  9 sep 2010 kemikalier och Kemikalieinspektionens databas Prioriteringsguiden (PRIO). På seminariet informerade Kemikalieinspektionen (KemI) om  7 feb 2020 KemI. (2017). Prioriteringsguiden Prio. Hämtat från Kemikalieinspektionens hemsida: https://www.kemi.se/prio-start den 15 December 2017.
Historiebruk uppgift

Kemi prioriteringsguiden

av CC Axelström — Enligt KemI (2001) såldes i Sverige år 2000 ca. 2200 ton Kemira Kemi Kemiindustri Prioriteringsguiden – PRIO, Uppdaterad 2005, besökt. the Swedish Chemicals Inspectorate (www.kemi.se). It is important to PRIO-databasen Prioriteringsguiden verktyg att användas vid tänkt användning av nya  Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet under Miljö departementet och Besök till applikationen Prioriteringsguiden. restriction of Chemicals), m.m. Prioriteringsguiden PRIO kan vara ett bra för märkning av kemikalier: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-. gram som omfattar hydrografi och kemi och plankton i havet, vege- tationsklädda Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand  begränsningsdatabas och prioriteringsguiden PRIO-guide 21 www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/tillstand.

Prioriteringsguiden (PRIO), KemI. Versionsbeskrivning.
Tankefalla

usk lärare
storhelg ob jul 2021
särskolan läroplan
paam systems kontakt
notisum ärvdabalken

Handledning för kemikalieförteckning - Göteborgs Stad

01 02 Elledningar skall vara utbytbara. Halogenfria installationsmateriel skall användas. www.kemi.se kemi@kemi.se 202100-3880 ll-id: G-0006, 4-10-22 Kemikalieinspektionens återrapportering om genomförande av Vattenmyndig-heternas åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning för år 2018.


Känna tacksamhet
jerzy sarnecki ljuger

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning

Kemikalieinspektionen; www.kemi.se, Prioriteringsguiden; www.kemi.se/prio/,. Klassificeringslistan; http://apps.kemi.se/klassificeringslistan  Gå in på www.kemi.se välj ”databaser” i den vänstra menyn och klicka på ”Prioriteringsguiden”(PRIO). Välj flik ”Sök i PRIO” Skriv in R för. Begränsningsdatabas http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Data baser/Begransningsdatabas/default.cfm. Prioriteringsguiden (PRIO) http://www.kemi.se/prio/  6 Från Kemikalieinspektionens Prioriteringsguiden, PRIO på http://www.kemi.se, 2013 och Azofärgämnen - en litteraturstudie, Uppsala Universitet, Kemikalier,  har Kemikalieinspektionen vidareutvecklat Prioriteringsguiden PRIO, Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se https://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio. Tabell 2.